ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  بخش پشتیبانی سرویس های میزبانی

حل و بررسی مشکلات فنی در سرویس های میزبانی با توجه به نوع درخواست شما

 بخش پشتیبانی فنی سرور های مجازی

بخش فنی در مورد سرور های مجازی و مشکلات نرم افزاری آنها

 بخش فروش (مشاوره قبل از خرید)

مشاوره و راهنمایی در مورد خرید سرویس متناسب به شما و ارائه سوریسی با کیفیت

 بخش انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پشنهادات شما (همچنان منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم)

 بخش مالی(مرتیط با صورتحساب ها و مشکلات مالی)

بخش مالی مرتبط با پرداخت صورت حساب یا پرداخت وجه از طریق شبکه عضو شتاب

 واحد مدیریت

ارتباط مستقیم شما با واحد مدیریت