لایسنس

قالب کپری

capri پوسته زیبایی برای دایرکت ادمین می باشد که محیط کار با کنترل پنل را زیباتر و کاربر پسند تر می کند

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی ندارد
پشتیبانی لایسنس دارد