مستر ریسلر SSD (cPanel)

Mr Reseller-2
 • 40 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 40 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 8 تعداد نماینده مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس
Mr Reseller-3
 • 50 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 50 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 10 تعداد نماینده مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس
Mr Reseller-4
 • 80 گیگابیات کاملا SSD فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • 60 اکانت حداکثر اکانت مجاز سی پنل
 • 10 تعداد نماینده مجاز
 • بله قابلیت اورسل
 • انتخابی ورژن پی اچ پی
 • هفتگی / ماهیانه توسط خود یوزر بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • بله قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده
 • بله قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده
 • خودکار ! تحویل سرویس