سرور مجازی فرانسه

FR-VPS-0
 • 512 مگابایت رم
 • 1Core 500 Mgh سی پی یو
 • 10 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-1
 • 1024 مگابایت رم
 • 2Core 1000 Mgh سی پی یو
 • 20 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-2
 • 2048 مگابایت رم
 • 2Core 1500 Mgh سی پی یو
 • 40 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-3
 • 3072 مگابایت رم
 • 2Core 2000 Mgh سی پی یو
 • 60 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع