سرور مجازی فرانسه

FR-VPS-1
 • 1024 مگابایت رم
 • 1Core 1000 Mgh سی پی یو
 • 30 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-2
 • 2048 مگابایت رم
 • 2Core 1500 Mgh سی پی یو
 • 40 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-3
 • 3072 مگابایت رم
 • 2Core 2000 Mgh سی پی یو
 • 60 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع
FR-VPS-4

آفر ویژه

 • 4096 مگابایت رم
 • 2Core 2500 Mgh سی پی یو
 • 128 گیگ هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • 1 گیگابایت پورت
 • اختصاصی منابع