هاست Nvme (cPanel)

Plan VIP A - 100 Mb

فضای میزبانی 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 250 Mb

فضای میزبانی 250 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 500 Mb

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 1 Gb

فضای میزبانی 1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 2 Gb

فضای میزبانی 2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 5 Gb

فضای میزبانی 5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
تمامی امکانات نامحدود

Plan VIP A - 10 Gb

فضای نامحدود
SSD هارد پر سرعت
پهنای باند نامحدود
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
دیتابیس نامحدود
ادان دامنه 1 عدد
سایر امکانات نامحدود